Praktisk info

For at blive optaget på produktionsskolen skal du medbringe målgruppevurderingen og uddannelsesplanen, som du har fået lavet hos din UU-vejleder. Du kan først starte, når den er afleveret her.

Du kan maximalt være elev på produktionsskolen i et år. Der er dog en dispensationsmulighed for forlængelse.

Besøg og introforløb

Inden du starter, kan du besøge os og få en rundvisning. Vi viser rundt og skriver nye elever ind hver onsdag kl. 9.00 eller efter aftale. Meld dig til rundvisning på tlf. 72 11 27 00.

Mødetider på skolen

Mandag, onsdag, torsdag: 8.00 – 15.15
Tirsdag: 8.00 – 14.15
Fredag: 8.00 – 12.30

Du skal på mødetidspunktet være omklædt i arbejdstøj på værkstedet.

OBS! På grund af den tidlige morgenmad møder Servicelinjen ind kl. 7.00. Til gengæld får de tilsvarende tidligere fri.

Pauser

Vi spiser morgenmad sammen mandag-torsdag fra kl. 8.00-8.20.

Mandag – torsdag spiser vi frokost sammen i perioden kl. 12.00-12.20.

I pauserne er vi alle samlet omkring fællesmåltidet i kantinen.

Sygdom

Hvis du er syg, skal du ringe til din holdleder mellem kl. 7.30 og kl. 7.45. Det er vigtigt, at du gør det indenfor dette tidsrum.
Du skal ringe hver dag i dit sygeforløb.
Skolen kan i særlige tilfælde forlange en lægeerklæring, som skolen betaler for.

Udeblivelse

Hvis du ikke ringer og melder dig syg, betragtes du som udeblevet og du vil blive trukket i skoleydelse. Du bliver også trukket i skoleydelse, hvis du kommer for sent. Du kan ikke sygemelde dig i forbindelse med udeblivelse.

Gule dage

Den ugentlige arbejdstid for eleverne på Viborg Produktionsskole  er på 32,5 timer. Da det ugentlige timetal for produktionsskoleelever formelt er 30 timer, optjener eleverne timer til afspadsering. Afspadseringen afvikles med jævne mellemrum på de såkaldt “gule dage”, hvor eleverne holder fri.

Skoleydelse:

På produktionsskolen får udbetalt skoleydelse. Det er vigtigt, at vi har din rigtige adresse – så husk at fortælle til kontoret, hvis du flytter.

Satserne for skoleydelserne er i 2018:

  • Under 18 år – 358,00 kr. pr. uge
  • Over 18 år, hjemmeboende – 621,00 kr. pr. uge
  • Over 18 år, udeboende – 1440,00 kr. pr. uge

 Skoleydelsen udbetales bagud.

Kost

Som elev på Viborg Produktionsskole er du en del af den obligatoriske madordning på skolen. Det betyder, at du hver dag får formiddagsmad samt frokost. Alle spiser sammen hver dag.

Maden er både morgenmadsprodukter, kold og varm buffet samt frugt. Denne madordning koster kr. 112,50 om ugen. Det giver dig god og billig mad på ugens hverdage. Beløbet bliver trukket i din skoleydelse.

Kompetencebeviser

Under dit forløb på Viborg Produktionsskole vil du løbende være med til at lave din forløbsplan i samarbejde med din vejleder.

Når dit ophold på skolen er slut, vil du få udleveret et kompetencebevis, som fortæller, hvad du har lavet og lært, mens du har gået på produktionsskolen.

Transport

Som elev på produktionsskolen er du godkendt til et Ungdomsskort til transport, hvis du er mellem 16 og 19 år. Her kan du se Midttrafiks bestillingsvejledning og læse om fordele og priser.
Henvend dig til kontoret på VPS. Der skal dit kort godkendes.

Øvrige regler

Læs om skolens regler for rygning, rusmidler med mere her.

IT

Du må gerne have din mobiltelefon på dig i dagligdagen, men den må ikke forstyrre den produktion, du deltager i.

Du får dit eget login til vores netværk baseret på dit uni-login. Har du ikke et uni-login, eller har du glemt det, så henvend dig på kontoret.