Praktisk info

Målgruppevurdering

For at blive optaget på Viborg Produktionsskole skal du have en målgruppevurdering, som laves af din UU-vejleder, såfremt du er i målgruppen.

Du kan højst være elev på produktionsskolen i et år. Der kan dog i nogle tilfælde være dispensationsmulighed for forlængelse.

Rundvisning

Inden du starter, kan du besøge skolen og få en rundvisning. Vi viser rundt og skriver nye elever ind hver onsdag kl. 9.00. Meld dig til en rundvisning på tlf. 72 11 27 00.

Mødetider på skolen

Mandag, onsdag, torsdag: 8.00 – 15.15
Tirsdag: 8.00 – 14.15
Fredag: 8.00 – 12.30

Du skal møde i arbejdstøj i kantinen klokken 8.00 hver dag.

OBS! På grund af den tidlige morgenmad møder eleverne på Servicelinjen ind kl. 7.00. Til gengæld får de tilsvarende tidligere fri.

Kost

Som elev på Viborg Produktionsskole er du en del af den obligatoriske madordning. Det betyder, at du får morgenmad samt frokost alle dage, dog kun morgenmad om fredagen. Alle spiser sammen hver dag.

Maden består af diverse morgenmadsprodukter, friskbagte boller, kolde og varme buffeter samt frugt. Vi drikker vand, te og kaffe på skolen. Madordningen koster 112,50 kr. om ugen. Det giver dig god og billig mad på ugens hverdage. Beløbet bliver automatisk trukket fra din skoleydelse.

Spisepauser

I spisepauserne er vi samlet i kantinen. Vi spiser morgenmad fra kl. 8.00 til kl. 8.20, og fra mandag til torsdag spiser vi frokost fra kl. 12.00 til kl. 12.20.

Sygdom

Hvis du er syg, skal du ringe til din holdleder mellem kl. 7.30 og kl. 7.45. Det er vigtigt, at du gør det indenfor dette tidsrum.
Du skal ringe hver dag i dit sygeforløb.
Skolen kan i særlige tilfælde forlange en lægeerklæring, som skolen betaler for.

Udeblivelse

Hvis du ikke ringer og melder dig syg, betragtes du som udeblevet og du vil blive trukket i din skoleydelse. Du bliver også trukket i skoleydelse, hvis du kommer for sent. Du kan ikke sygemelde dig i forbindelse med udeblivelse.

Gule dage

Den ugentlige arbejdstid for eleverne på Viborg Produktionsskole er på 32,5 timer. Da det ugentlige timetal for produktionsskoleelever formelt set er 30 timer, optjener eleverne timer til afspadsering. Afspadseringen afvikles med jævne mellemrum på de såkaldt “gule dage”, hvor eleverne holder fri.

Skoleydelse

På produktionsskolen får du udbetalt skoleydelse. Det er vigtigt, at vi har din rigtige adresse – så husk at fortælle til kontoret, hvis du flytter.

Satserne for skoleydelserne er:

  • Under 18 år – 358,00 kr. pr. uge
  • Over 18 år, hjemmeboende – 621,00 kr. pr. uge
  • Over 18 år, udeboende – 1440,00 kr. pr. uge

 Skoleydelsen udbetales bagud.

 

Kompetencebeviser

Under dit forløb på Viborg Produktionsskole vil du løbende være med til at lave en forløbsplan i samarbejde med din vejleder.

Når dit ophold på skolen er slut, vil du få udleveret et kompetencebevis, som fortæller, hvad du har lært, mens du har gået på produktionsskolen.

Transport

Som elev på produktionsskolen er du godkendt til et Ungdomsskort til transport, hvis du er mellem 16 og 19 år. Her kan du se Midttrafiks bestillingsvejledning og læse om fordele og priser.
Henvend dig til kontoret på VPS. Dér skal dit kort nemlig godkendes.

Øvrige regler

Læs om skolens regler for rygning, rusmidler med mere her.

IT

Du må gerne have din mobiltelefon på dig i dagligdagen, men den må ikke forstyrre i arbejdet på dit værksted.

Du får dit eget login til vores netværk baseret på dit uni-login. Har du ikke et uni-login, eller har du glemt det, så henvend dig på kontoret.