Anerkendelse frem for nederlag

Enhedslistens Jakob Sølvhøj fik bekræftet sine egne holdninger til produktionsskolernes berettigelse ved sit besøg på Viborg Produktionsskole
Jakob Sølvhøj (t.v.) blev vist rundt af forstander Heine Bøgild og viceforstander Niels Dueholm (t.h.). Her er de på besøg i Smedjen.

Forud for debatten om den nye uddannelsesreform, som også omfatter produktionsskolerne fremtid, besøger Enhedslistens uddannelsesordfører, MF Jakob Sølvhøj, forskellige produktionsskoler. I tirsdags lagde han vejen forbi Viborg Produktionsskole. Her blev han vist rundt i de forskellige værksteder, hvor han fik lejlighed til at hilse på såvel lærere og elever.

Hverken for stor eller for stram

Forinden fik Jakob Sølvhøj en snak med produktionsskolens ledelse, forstander Heine Bøgild og viceforstander Niels Dueholm, og her fandt hans egen holdning til en statslig finansiering af uddannelsestilbuddet genklang.
– Det er vigtigt, at staten får det økonomiske ansvar, så skolerne sikres mod kommunale nedskæringer, siger Jakob Sølvhøj helt i overensstemmelse med ledelsens egne ønsker.
Der er ligeledes enighed om, at skolerne ikke skal samles i for store enheder. Viborg er således stor nok til at have sin egen produktionsskole.

Både gæsten og ledelsen mener desuden, at det er vigtigt, at rammerne for produktionsskoleopholdet ikke lægges i alt for faste rammer, idet de unge mennesker har forskellige behov. Balancen mellem værkstedslære, skolegang og erhvervstræning bør derfor ikke fastlægges for stramt.
-For skoletrætte unge er det ingen god løsning med mere skolebænk, påpeger Jakob Sølvhøj.

Ordrer kommer af sig selv
Samuel Withenstein indvier Jakob Sølvhøj i elevernes arbejde.

På Ejendomslinjen var der travlhed med diverse projekter, og her kunne værkstedslærer Samuel Withenstein fortælle, at ordrerne til produktionsskolen kommer helt af sig selv. Jørgen Sølvhøj ville derudover gerne vide, om skolen havde problemer med beskyldninger om konkurrenceforvridning, men det kunne såvel lærer som ledelse afvise.

Sammenhold på KUU
Jakob Sølvhøj fik også en god snak med lærer Anette Vestergård Jensen.

På KUU-linjen fortalte lærerne, Henriette Rasmussen og Hans Henrik Andersen, om det sammenhold, som er kommet mellem eleverne, siden de fik deres egne lokaler på Marsk Stigs Vej 16. Det har virkelig betydet meget for eleverne, og Jakob Sølvhøj kunne kun medgive, at det at tilhøre et godt fællesskab er vigtigt for de unge.

Praktisk vej til ny viden

-Det er et fantastisk sted, og det er skægt at komme ud til et sted, hvor det hele er under opbygning, siger Jakob Sølvhøj med henvisning til Viborg Produktionsskoles forholdsvis nye eksistens.

– Hele tilgangen til de unge på produktionsskolerne er fantastisk, og jeg er sikker på, at det er den rigtige vej, at de unge kan bruge deres hænder og blive anerkendt for det, de er gode til, fremfor at give dem flere nederlag.

– Jeg har fået bekræftet min antagelse om, at der er rigtig mange unge, som har brug for en praktisk tilgang til ny viden. Vi skal sikre anerkendelse frem for nederlag, lyder afskedsreplikken fra Jakob Sølvhøj.

Se flere fotos fra besøget på vores facebookside.

Tekst og foto: Berit Guldbrand, Viborg Produktionsskole, april 2017.