Vision og formål

Den overordnede vision for en produktionsskole i Viborg Kommune er at

“skabe et tilbud, der kan give flere unge uddannelsesmuligheder, som kan give status og som kan skabe værdi – både for unge og for samfundet”

 Formål

Et produktionsskoletilbud skal”[…] styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked […]”. Samtidig skal det “[…] bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund” (LBK 456 § 1).

Som supplement til de af lovgivningen definerede formål er produktionsskolens vigtigste formål at:

  • motivere til uddannelse og give mening for den enkelte
  • skabe stolthed hos eleverne
  • bidrage til at eleverne genfinder lysten og kompetencerne til at deltage i livet – skabe livsduelighed
  • understøtte den personlige udvikling hos eleverne
  • gøre eleverne uddannelsesparate for derigennem at øge deres arbejdsmarkedsparathed
  • danne et tilbud, der tilgodeser den gruppe, der ikke tilgodeses i de tilbud, der er i dag, dvs. have stor rummelighed (alle kan rummes)

Det er helt centralt, at et produktionsskoletilbud i Viborg Kommune tilrettelægges med særligt fokus på, at eleverne opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Derfor skal produktionsskolen være en del af et formaliseret samarbejde omkring alle unge i Viborg Kommune. Det formaliserede samarbejde skal medvirke til, at unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse (og i øvrigt opfylder de formelle målgruppekriterier), sikres en plads på produktionsskolen, hvilket sikrer dem et sammenhængende uddannelsesforløb, således den enkelte altid er i gang med et uddannelsesrettet forløb.