Pædagogisk grundlag

Hermed præsenteres stikord for det pædagogiske grundlag for Viborg Produktionsskole. Stikordene udtrykker bestyrelsens opfattelse.

Produktionsskolen i Viborg skal skabe et fællesskab for eleverne omkring det praksisnære arbejde og uddannelse. Det er gennem praksis og samarbejde, at eleverne skaber motivation og kompetencer til at starte på en uddannelse.

Det faglige indhold i produktionsskolen er derfor bredere end fagene i sig selv; undervisningens dannelsesindhold, metoder og organisering er centrale i forhold til udvikling af elevernes almene og menneskelige kompetencer.

Produktionsskolens ydelse, dvs. det arbejde, den service og de produkter eleverne producerer, skal være reelle, forpligtende og meningsfulde. Produktionen kan/bør ske gennem et samarbejde med andre institutioner og organisationer i det omkringliggende samfund. Ved at ydelserne leveres uden for skolen, bliver skolen åbnet mod lokalmiljøet, hvilket er afgørende for skolens succes.

Undervisningen på produktionsskolen tager udgangspunkt i en kombination af højskoleånd og produktionsfællesskab. Det handler om at skabe et udviklende og forpligtende arbejdsfællesskab, der betyder, at eleverne har mod på at lære og indgå i større sociale sammenhænge. Aktiviteterne samlet og under ét skal understøtte dette, dvs. også i skolens øvrige tilbud til eleverne.

Undervisningen skal udvikle elevernes selvstændige og kollektive identitet, forstået således, at den enkelte elev har et ansvar for sin egen uddannelse, samtidig med at dette sker i et samarbejde med andre. Det er netop samværet og det kollegiale fællesskab, der er ressourcen, der kan bringe eleverne videre til uddannelse og arbejde. Det er skolens målsætning at uddanne elever, der efterfølgende kan tage en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Det vil sige være i stand til at agere selvstændigt og med respekt for de forventninger, der her stilles til deltagerne. Produktionsskolens undervisning og samlede praksis skal derfor understøtte dette ved at stille forventninger, som svarer til de almene forventninger i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Vejledning indtager en væsentlig plads i skolens virksomhed, og den skal være rettet mod deres personlige og faglige udvikling og kvalifikation. Målet er at understøtte elevernes kvalifikationer og personlige potentiale, så de selvstændigt kan tage ansvar for videre uddannelse og arbejde.