Hvem kan gå på produktionsskolen?

Hvis du er mellem 15 og 25 år og ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse eller ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en, kan du tage et forløb på Viborg Produktionsskole.

For at blive optaget på Viborg Produktionsskole skal du medbringe en målgruppevurdering og eventuelt en uddannelsesplan, som du får lavet hos din UU-vejleder. Du kan først starte, når de er afleveret på skolen.

Inden start er du velkommen til at besøge os og få en rundvisning på skolen. Vi viser rundt hver onsdag kl.  9.00. Ring til os og meld dig til på tlf. 72 11 27 00.

Du kan maximalt være elev på produktionsskolen i et år. Det er dog muligt at give dispensation for forlængelse.