Historie

Det røde bånd blev klippet af 2. viceborgmester Per Møller Jensen under elever og ansattes bevågenhed.

Viborg Produktionsskole tog imod sine første elever den 7. april 2015. Knap et år senere den 16. marts 2016 blev skolen formelt indviet .

Forud lå flere års ønsker om at etablere en produktionsskole i Viborg som et supplement til byens øvrige ungdomsuddannelser. I februar 2013 blev drømmen om produtionsskolen mere konkret, da byrådet bevilgede midlerne til at sætte arbejdet i værk.

I november 2014 købte Viborg Produktionsskole sammen med Boligselskabet Sct, Jørgen de forladte Vestas-bygninger på Marsk Stigs Vej. Tankerne bag det fælles køb var blandt andet fælles kantinedrift samt samarbejde omkring jobs og praktikpladser til skolens cirka 60 elever.

Allerede inden indvielsen var Viborg Produktionsskole i gang, i starten med tre linjer: Mennesker, Håndværk og Service. De er siden blevet ændre til skolens nuværende seks linjer: Smedjen, Service, Drama/Pædagogik, Ejendomsservice, Byg og Kreativ.