Undervisning og praktik

Undervisningen finder sted i KUU-lokalerne på Marsk Stigs Vej 16. Udover den almindelige undervisning har vi også praktik, styrketræning og ture ud af huset.

Undervisningen

På KUU undervises der i dansk og matematik. Vi forsøger så godt som muligt at tilpasse undervisningen den enkelte elev. Af og til varierer vi undervisningen med aktiviteter. I matematik kan det for eksempel være sang, dans, spil og konstruktioner med lego.

I dansk fungerer det rigtig godt med konkrete opgaver. Eleverne bliver også udfordret gennem samarbejde. Der bruges en CL-struktur i en del af timerne. Her er det vigtigt med åbne spørgsmål, så eleverne selv kommer til at tænke over tingene.

Både matematik og dansk er rettet mod en afsluttende eksamen på D-niveau. Når vi nærmer os eksamenstiden, tager lærere fra VUC over og underviser i timerne. Eleverne afslutter med tre eksamener i dansk på VUC, to i matematik på VUC,. Man afslutter desuden med en portfolioprøve på KUU.

 Erhvervstræning

Erhvervstræning består af en praktik i en virksomhed. Der er praktik flere gange under hele uddannelsen, og i den sidste del af uddannelsen fylder praktikken meget.

Viborg Produktionsskole hjælper dig med at finde en praktikplads, hvis du ikke selv finder en. Du må maksimalt være i praktik det samme sted i 4 uger i din samlede uddannelsestid.

Træning

Mandag og tirsdag eftermiddag er der træning. Eleverne får et træningsprogram med tre forskellige kerneøvelser. Der er dødløft, squats og bænkpres. Vi har en toptrænet og meget inspirerende lærer til at stå for disse aktiviteter.

Ture

Vi tager på forskellige ture ud af huset. Blandet andet er vi på virksomhedsbesøg, men vi har også været på overnatning i en spejderhytte til en ”ryste sammen-tur”. Det kan også være en adventure-tur med afsluttende pizza-hygge.