Erhvervslinjer

I samarbejde med Viborg Produktionsskole tilbyder KUU
fem erhvervslinjer:
Byg, bolig og miljø

Erhvervstemaet ”Byg, bolig og miljø” er for dig, der vil have en bred praktisk uddannelse, som kan bruges indenfor håndværksfagene, ejendomsservice og gartnerbranchen. Du bliver efter endt uddannelse Erhvervsassistent indenfor byg, bolig og miljø og er kvalificeret til et job som hjælper for f.eks. en pedel i en boligforening, hos en anlægsgartner, eller på en golfbane.

Jordbrug, mad og sundhed

Erhvervstemaet ”Jordbrug, mad og sundhed” er for dig, der er vild med at lave mad og gerne vil have job i en café, restaurant, kantine eller inden for fastfood. Temaet er også for dig, der sigter efter et job som medhjælper i landbruget. Teori og praktik er koblet sammen, og du kommer til at bruge dine hænder i køkkenet, på værkstedet eller i marken.

Du bliver efter endt uddannelse Erhvervsassistent indenfor jordbrug, mad og sundhed og er kvalificeret til et job i et storkøkken, på en cafe, fastfood-restaurant, på en gård eller lignende.

Børn, unge og ældre

Dette erhvervstema er for dig, der gerne vil arbejde med børn, unge og/eller ældre. Uddannelsen giver dig grundlæggende færdigheder i at omgås andre mennesker og viden om de serviceopgaver, der ligger i fagområderne. Du får både teori og praksis. Efter endt uddannelse er du Erhvervsassistent indenfor Børn, unge og ældre og kvalificerer dig til job og videre uddannelse inden for bl.a. Social- og Sundhedsuddannelsen og pædagoguddannelsen.

Handel og kundeservice

Dette erhvervstema er for dig, der gerne vil arbejde i en butik eller som servicemedarbejder i en virksomhed. Her lærer du bl.a. om praktisk salg i form af vareopstilling, kundeadfærd, annoncer og beregning af salgspriser. Du lærer også om serviceopgaver såsom klargøring til møder, servering, rengøring og småreparationer. Uddannelsen giver dig titlen Erhvervsassistent indenfor Handel og kundeservice.

Industri og Mekanik

Erhvervstemaet ”industri og mekanik” er for dig, der vil have en bred praktisk uddannelse, som kan bruges i håndværksfagene, smed, mekaniker og i industrien. Du bliver efter endt uddannelse Erhvervsassistent indenfor industri og mekanik og er kvalificeret til uddannelse inden for mekaniker- og smedeområdet eller et job i industrien m.v.

 

Linjerne starter op hvert år i hhv. januar og august.

Du kan finde flere oplysninger om KUU-uddannelsen hos KUUplus