KUU

KUU – Kombineret Ungdomsuddannelse

Viborg Produktionsskole udbyder også en ungdomsuddannelse, der hedder KUU. Uddannelsen har til huse tæt på produktionsskolen.

KUU er en uddannelse for dig, der gerne vil kombinere:

  • det boglige med det praktiske
  • skole- og praktikophold
  • din egen uddannelse, så den passer til dig

Hvis du er færdig med grundskolen, under 25 år og ikke har gennemført en anden ungdomsuddannelse, så er KUU en mulighed for dig.

Dit lokale UU skal optage dig på uddannelsen.
Kontakt din UU-vejleder på tlf. 87 87 44 44 og hør, om du kan blive optaget.
Du kan også kontakte os på KUU Viborg, Knud Larsen tlf. 25 42013
eller Produktionsskolen tlf. 72 11 27 00

Du kan finde flere oplysninger om KUU-uddannelsen hos KUUplus