Ledige stillinger

Vi har pt. ingen ledige stillinger på skolen.

Uopfordrede ansøgninger kan sendes til adm@viborgps.dk

Der er ingen garanti for, at ansøgningerne kommer med i en eventuel senere ansættelsesrunde, idet Viborg Produktionsskole er forpligtet til at opslå alle stillinger på hjemmesiden og på jobnet.dk.

Vi kan dog bruge de uopfordrede ansøgninger til lejlighedsvis at rekruttere timelærere til vikardækning.