Administration

Ledelse
Heine Bøgild Forstander Tovholder Viborg Uddannelsesnet-værk Tlf. 25 24 20 00 hb@viborgps.dk

 

Niels Dueholm
Viceforstander
Tlf. 25 24 20 01
nd@viborgps.dk
Vejledere

Lene Fredskilde Kjælder
Vejleder
Tlf. 25 24 20 02
 lfk@viborgps.dk

Luise Mørup Handberg
Vejleder
Tlf. 25 24 20 10
lmh@viborgps.dk

Maria Lyngsø Schønning
Vejleder
 Tlf. 25 24 20 08 mls@viborgps
Kontorpersonale

Rikke Barbesgaard Andreasen
Kontorassistent/bogholderi
Tlf. 25 24 20 19
rba@viborgps.dk

Bettina Kastbjerg Klavsen
Kontorassistent/elevadministration m.m.
Tlf. 25 24 20 19
bkk@viborgps.dk