Om skolen


OBS: Ny adresse : Gyldenrisvej 4, 8800 Viborg 

Viborg Produktionsskole tilbyder forløb baseret på praktisk arbejde og undervisning i skolens værksteder.

Tilbuddet er for unge mellem 15 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og ikke umiddelbart har forudsætningerne for at påbegynde en. Det kan have forskellige grunde. Dels kan det skyldes, at de faglige kompetencer p.t. ikke er tilstrækkelige. Dels kan det skyldes, at  den unge har sociale eller personlige udfordringer, som fylder meget i hverdagen.

En produktionsskole er et alternativ for de uafklarede unge, som har brug for løbende sparring samt vejledning og en anderledes måde at gå i skole på.

Eleverne arbejder hver dag i værkstederne. Her arbejdes der med praktisk fremstilling af diverse produkter. Samtidig er der efter behov rum for at arbejde med personlig og social udvikling. Undervejs i forløbet får eleverne den undervisning, vejledning og sparring, som de har brug for for at blive afklaret omkring fremtidig uddannelse og job.

Et produktionsskoleophold er ikke formelt et kompetencegivende undervisningstilbud. Men efter endt ophold kan eleverne få et produktionsskolebevis, som viser de færdigheder, som opnået på Viborg Produktionsskole.

Besøg skolen

Inden du starter, kan du besøge os og få en rundvisning. Vi viser rundt og skriver nye elever ind hver onsdag kl. 9.00 . Meld dig til rundvisning på tlf. 72 11 27 00.

 

Læs om Viborg Produktionsskoles pædagogiske grundlag.

Læs om Viborg Produktionsskoles vision og formål.

Viborg Produktionsskole er en del af Viborg UddannelsesNetværk