Om skolen


OBS: Ny adresse : Gyldenrisvej 4, 8800 Viborg 

Viborg Produktionsskole tilbyder forløb baseret på praktisk arbejde og undervisning i skolens værksteder.

Tilbuddet er for unge mellem 15 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en sådan. Det kan eventuelt være, fordi de faglige kompetencer ikke er tilstrækkelige, eller fordi den unge har sociale eller personlige udfordringer, som fylder meget i hverdagen.

Et produktionsskoleophold er et alternativ for unge, som har brug for mere sparring og vejledning samt en anden måde at gå i skole på.

Eleverne arbejder i værkstederne dels med praktisk fremstilling af produkter, dels med personlig og social udvikling. Undervejs får de den fornødne undervisning, vejledning og sparring, som de har brug for med henblik på at blive afklaret omkring fremtidig uddannelse og job.

Et produktionsskoleophold er ikke formelt et kompetencegivende undervisningstilbud, men efter endt ophold får man et produktionsskolebevis med de færdigheder, man har opnået på Viborg Produktionsskole.

Besøg og introforløb

Inden du starter, kan du besøge os og få en rundvisning. Vi viser rundt og skriver nye elever ind hver onsdag kl. 9.00 eller efter aftale. Meld dig til rundvisning på tlf. 72 11 27 00.

 

Læs om Viborg Produktionsskoles pædagogiske grundlag.

Læs om Viborg Produktionsskoles vision og formål.

Viborg Produktionsskole er en del af Viborg UddannelsesNetværk